DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tillitsvalgte og funksjonærer i Slekt og Data Hedmark

Tillitsvalgte og funksjonærer i Slekt og Data Hedmark :

Verv Navn e-post
Leder Ringsrød, Heidi leder@he.slektogdata.no
Sekretær Bruvold, Kari kari.bruvold@gmail.com
Kasserer Martinsen, Knut kasserer@he.slektogdata.no
Styremedlem Tangen, Dag styremedlem2@he.slektogdata.no
Styremedlem Langseth, Svein Erik synl@online.no
Varamedlem Tangen, Lars-Eirik laretangen@hotmail.com
Revisor Bakken, Inge ingebakk1000@gmail.com
Webansvarlig Ringsrød, Heidi webmaster@he.slektogdata.no
Redaktør Bruvold, Kari red@he.slektogdata.no
Kilderegkoordinator Tangen, Dag kildereg@he.slektogdata.no
Gravminnekoordinator Ringsrød, Heidi gravreg@he.slektogdata.no