DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status gravregistrering

Mesteparten av gravminnene i Hedmark fylke er allerede registrerte, men vi trenger foto av dem - og vi må også sjekke at informasjonen vi har stemmer.

Dette arbeidet starter 18. mai 2014. Vi trenger nye registratorer til å hjelpe oss! Har du et godt fotokamera og en notatblokk - og har lyst til å hjelpe oss, ta kontakt på gravreg@he.slektogdata.no