DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskningsmøte 1.oktober i DIS Trysil

Vi starter med søk i Panteregisteret, og fortsetter med søk etter aner som du ikke finner selv.

Hva er Panteregisteret? 
I Panteregistrene finner du korte beskrivelser av og henvisninger til de tinglyste dokumentene, ordnet eiendomsvis. Når vi søker kan vi f.eks finne som vist på bildet:

" På dette oppslaget ser vi at bruket "Norly" (bruksummer 9) tilhørende gården Rokones gårdsnummer 134, ble skilt ut fra gårdsnr. 134 bruksnr. 8. den 21.10.1907. Skylddelingsforretningen ble tinglyst 9.12.1907 og er innført i pantebok 16 på side (folie) 214. Her er grensene til bruket (parsellen) beskrevet."
 

Tidspunkt og sted
Vi treffes kl. 18.00 på Frivilligsentralen - Skredderbakken 8A.

Har du lyst til å lære mer om Panteregister så kom på vårt møte. Møtet er åpent for alle.

Velkommen!

 

Gamle graver funnet i Løten


FOTO: ASGEIR HØIMOEN 

Arkeologene trodde de skulle lete i rydningsrøyser ved Skillingstad gård, men det viste seg å være mange titalls gravrøyser 

Funnene i området stammer fra eldre jernalder, fra rundt år 0, og flere hundre år framover i tid. Det er også funnet tre kullgroper i området. I stedefor å jobbe med rydningsrøyser gikk arbeidet over til historisk materieale som mange kan få glede av ved en senere anledning. 

Blant annet har vi funnet en nøkkel, kniver, nåler og pinsett, sier Kile-Vesik. Mye har forvitret, både beinrester og eventuelle gjenstander. Prosjektleder i Kulturhistorisk museum, Ole Christian Lønaas, forklarer hvorfor mye kan være borte. Gravene ligger ikke langt under torva, og vann trekker lett gjennom til gravene. Derfor har mye blitt nedbrutt og borte gjennom årene, sier han. 

 

Mer om saken kan du lese i HAMAR ARBEIDERBLAD

Kanskje noen kan finne nye opplysninger om sine aner fra dette funnet......

 

 

Stor aktivitet i DIS Trysil gjennom hele september

Det startet den 3.september med arrangemeneter på Trysil bibliotek. De fikk besøk fra Nasjonalbiblioteket v/Anders Kvernberg som guidet de fremmøtte med Nasjonalbibliotekets digitale muligheter. Besøket fra Nasjonalbiblioteket bygde på "Hvem var din oldefar?" som er ett landsomfattende opplegg som Nasjonalbiblioteket har. Kvelden fortsatte med Historier fra krigens dager v/Jon Storfjord. Her ble det fortalt mange lokale historier som hadde betydning både før, under og etter krigens dager.

Oppstart med nybegynnerkurs i slektforskning over 3 kvelder, 8.sept., 15.sept og 22.sept. Kurset har tatt for seg både teori og praktisk søking innen slektforskning. Det er allerede kommet ønske om å bli med på neste kurs. Så det er bare å følge med på hjemmesiden vår.

Deltakelse på stand under Trysil Finnskog Historiedag 12.september hvor dagen var lagt opp med finnskoghistorie, vandring, slektshistorie, båttur, bål og skogsmunk i gapahuken.

 

Følg med i AKTIVITETSKALENDEREN vår på de forskjellige aktivietene som lokalgruppene våre gjennomfører.

 

Liv på finnetorpet med Åsnes Finnskog Historielag

Foto: Tor Arne Rønning
Åsnes Finnskog Historielag har år etter år lagt ned en kjempejobb og hatt arrangement på sitt finnetorp i Tyskeberget helt siden starten.

I år var det «nabolaget» som var tema, og Rolf Rønning, en av lagets egne ildsjeler og sentrale personer, kåserte over temaet. Han var innom flere sider ved naboskap, og det inneholdt både dramatiske og trivelige historier.

Rundt 100 personer var til stede på kulturminnedagen i Tyskeberget. Forskjellige aktiviteter og underholdning pågikk i fem timer.

Les mer om kulturminnedagarrangementet på ØSTLENDINGEN
Foto: Tor Arne Rønning                                      
 

Tirsdag 15. september er det klart for høstens første I en sofa på arkivet i riksarkivbygningen


Ph.d.-stipendiat Morten Beckmann, religionsviter Helge K. Fauskanger og professor emeritus Halvor Moxnes.
Bibelen - usminket eller polert?
Første gjester er religionsviter Helge K. Fauskanger og ph.d.-stipendiat Morten Beckmann, i samtale med professor emeritus Halvor Moxnes.
Hvordan kan Bibelen best oversettes? I 2011 kom verdens mest solgte bok i ny norsk oversettelse, der lingvister, teologer og forfattere hadde vært med på å forme teksten i vår tids språkdrakt. Nå har Helge K. Fauskanger oversatt Det nye testamentet direkte fra gresk, uten språklig polering. Er det mulig å være tro mot den opprinnelige teksten og samtidig gjøre den forståelig for lesere i vår tid?

Dette er noen av spørsmålene som blir stilt i riksarkivbygningen, og mer informasjon får du ARKIVVERKETS sin side.

 

Minner fra gamle dager

Åsnes Finnskog Historielag er i aksjon på gamle Faldaasen skole

Plassert på skolebenkene i gamle Faldaasen skole på Åsnes Finnskog, kom mange minner tilbake for en gruppe beboere ved Åsnes sykehjem.

For på skolebenken og med lærer Turid Myrvold fra Åsnes Finnskog Historielag i aksjon, ble det mye gjenkjennelse for de eldre "elevene". Vi tar fram en del ting og bilder de var kjent med i sine unge dager. Det framkaller minner og bilder fra den tiden, og er positive opplevelser. Disse besøkene og skoletimene er blitt veldig berikende for alle, for dem som er på besøk og for oss som tar imot dem.

Les mer om skoletimen "gamle dager" på ØSTLENDINGEN, Solør Nyheter


Gammelt og godt: Turid Myrvold viser gamle ting ved skolen.
Foto: Sverre Viggen
 

Scanbot min nye slektsforskervenn

Hva er dette lurer du kanskje på, jo Scanbot skanner bilder og dokumenter for iPhone og Android

Min nye «venn» når jeg er ute å oppdager slektsbilder eller slektsdokumenter er en gratis app som skanner alt jeg trenger å ta vare på forteller Cathrine Apelseth-Aanensen på sin blogg Til Fedrene. Det kan være seg bilder på veggen hos slektninger, dokumenter på lesesalen til Riksarkivet, eller om hun kommer over noe interessant hun ønsker å blogge om.

Les om alle tipsene hun deler om Scanbot på sin blogg TIL FEDRENE

 

Geistlige segl fra Hamar bispedømme

Ny bok i serien Norske Sigiller fra Middelalderen: Geistlige segl fra Hamar bispedømme, ved Brita Nyquist
 

Det tidligste geistlige seglet vi har bevart fra Hamar bispedømme, er et avtrykk av seglet til biskop Torfinn fra 1280-tallet. Det siste seglavtrykket før reformasjonen er fra 1537. Til sammen omfatter boka 140 geistlige segl, overlevert som avtrykk eller i noen tilfeller som stamper.

Seglkatalogen er inndelt i følgende kategorier: biskopssegl, domkapittelsegl, prestesegl og seglstamper. Den er utstyrt med registre over segleiere, kanniker i Hamar bispedømme, utferdersted, segltegnere, segltyper og symboler.

Brita Nyquist er tidligere seglkonservator ved Riksarkivet og har deltatt i nordisk samarbeid om utvikling av metoder for konservering av middelaldersegl.

Les mer om boken på Arkivverket og hvor du kan få kjøpt den.

 

DIS-Hedmark har bidratt med transkribering av kirkebøker

Kilderegisteringsgruppa til DIS-Hedmark er i full gang med å transkribere kirkebøker. I denne omgangen har de bidratt med 4 ministerialbøker
fra Vang og Stange.
Har du lyst til å bli med å transkribere kirkebøker så ta kontakt med vår kilderegkoordinater på mail kildereg@he.disnorge.no eller 
benytt deg av vårt Deltaker skjema 

Bidrag til Digitalarkivet er:

Ministerialbok for Vang prestegjeld, Hamar sokn 1890-1899 (Konfirmerte)
Ministerialbok for Stange prestegjeld, Stange sokn 1894-1905 (Konfirmerte)
Ministerialbok for Vang prestegjeld, Furnes sokn 1880-1906 (Konfirmerte)
Ministerialbok for Stange prestegjeld, Tangen sokn 1862-1879 (Konfirmerte)
 

Vaktjournalen fra Oscarsborg festning 8.-9. april 1940

Vaktjournalen gir et kortfattet, men levende inntrykk av de dramatiske begivenhetene da Blücher ble senket

En stor blekkflekk på sidene vitner også om hvordan kanonrystelsene avspeilte seg gjennom søling i journalen. Det er også dramatiske spor av glasskår i innbindingen.
Natt til 9. april 1940 kom tyske krigsskip opp Oslofjorden ledet av krysseren Blücher på 12 200 tonn og med over 2 400 mann om bord. Skipene møtte ikke stor norsk motstand før de kom til Drøbak. To gamle kanoner ved hovedbatteriet, ”Moses” og ”Aron”, ble bemannet, og da den tyske konvoien kom inn Drøbaksundet, ble kanonene skutt av. Kanonene sammen med kanonild fra batterier på fastlandet og torpedoskyts klarte å senke Blücher i løpet av par timer.

Samtidig med at angrepet mot Blücher foregikk, satt vakthavende soldat og førte journalen. Dette gjør vaktjournalen for 8.– 9. april til et unikt dokument. Her foreligger et samtidig vitnesbyrd om hva som foregikk.
Hendingen skildres i nøkterne ord som ”kl. 4.25 dukket plutselig et tysk krigsskib op. Det blev åpnet ill fra begge kanter.”  (Krigsskibet kontra Festningen).  ”Krigsskibet er skutt i brann, ligger utenfor nordholmen.” Håndskriften er klar og stø. Imidlertid vitner den store blekkflekken om rystelser som på en eller annen måte har ført til at blekkhuset til soldaten i vaktbua har veltet og sølt blekket utover protokollen. Samtidig er det små rester av glass i protokollen som tyder på at vinduer er blitt knust. Slik sett blir journalen også en levning som vitner om hva som skjedde.

Les alt om vaktjournalen, og se vaktjournalen i digitalisert form på RIKSARKIVET

 

Syndiker innhold