DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Nytt nr 4 2015

Nå er DIS-Nytt nr 4 2015 ferdig og er klart med mange gode og nyttige artikler. Redaktøren vår, Kari Bruvold har samlet en god variasjon av stoff, og her er noen smakebiter. 

Krigen på Hedmarken våren 1940 - kort informasjon om heftet som tar for seg hva som skjedde dag for dag. Heftet er utarbeidet av Ringsaker Historielag og Stange Historielag.  

Hvordan jeg ble i slekt med King Richard 3. of England - en artikkel skrevet av vårt medlem, Unni Løvlien om hva som hendte etter hun hadde tatt en DNA test. Bli med å les denne fasinerende historien, og hva hun opplevde i noen spennende dager i England.

Hvordan kan du finne slektsskatter - 10 tips til å finne slekts klenodier/bilder eller informasjon, en artikkel utarbeidet av Cathrine Apelseth-Aanensen skaperen av bloggen www.tilfedrene.com

Dette er noe av det du kan lese i årets siste utgave, så vi håper medlemsbladet kan gi deg mye godt lesestoff fram mot jul.
 

NB! Bladet er kun tilgjengelig når du er innlogget som medlem!

 

Hva skjer med Statsarkivet i Hamar?

Vi kan lese på Arkivverket at det skal skje en omorganisering som vil bety en endring for Riksarkivet og statsarkivene. De skal ikke legges ned, men opphører som selvstendige institusjoner.

Hva består Arkivverket av og hvor finner jeg arkivene?
Arkivverket består i dag av flere selvstendige institusjoner: Riksarkivet, Statsarkiv i åtte regioner (Oslo, Kongsberg, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø) og i tillegg Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.

Hvorfor skjer omorganiseringen?
Info hentet fra Akrivverket sin side sier: "Hensikten med endringsarbeidet er å gi bedre tjenester til alle våre brukere, samt ivareta vår forvaltningsrolle på en best mulig måte for å sikre at bevaringsverdig informasjon og rettighetsdokumentasjon ikke går tapt. "

Vil vi merke noen endring som brukere av Statsarkivet i Hamar?
Stedsavhengige oppgaver som betjening av lesesal, brukerforespørsler i arkivmaterialet, forvaltning av lokale magasiner og samarbeid med andre vil være som tidligere i følge Arkivverket. 

Når vil endringen skje?
Planen er at den nye strukturen vil bli iverksatt 1. januar 2016.

 

For oss som er slektsgransere får vi håpe at dette stemmer da Statsarkivet i Hamar har en viktig rolle med sitt arkiv innenfor historiske dokumenter som mange benytter seg av.
Man kan også lese innlegget i Hamar Arbeiderblad om tanker og bekymringer i forhold til framtiden til Statarkivet i Hamar av Ivar Fonnes og John Herstad, tidligere riksarkivarer.

 

Årets siste utgave av Arkivmagasinet

Arkivmagasinet utgis av Riksarkivaren og nå er siste utgaven i 2015 kommet tilgjengelig på Arkivverket. Denne utgaven tar for seg temaer innen skog, og det er stor spennvidde innen for temaet.

Arkivmagasinet er Arkivverkets faglige tidsskrift og retter seg mot et bredt, historieinteressert publikum.Arkivmagasinet ønsker å stimulere til økt interesse for og bruk av arkivmateriale i Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv.

I denne utgaven av Arkivmagasinet kan du velge blandt disse artiklene:
Først i verden med landsskogtaksering
Generalforstamtet – vårt første skogdirektorat
Stat og skog i to hundre år
Skog i sør
Union Co. Fra skog til papir
Et komplett trelasthandlerarkiv
Privatarkiver og tapt kulturarv
Å dele på skogen. Skogfinnner og nordmenn
Molter som ressurs på 1700-tallet
Christian Michelsen, gravør Bruun og den norske løve

 

Statsarkivet i Hamar skal markere arkivdagen lørdag 14.november

Bilde fra Statsarkivet i Hamar

Temaet er 100 år med de Castbergske barnelover.Det er 100 år siden de den gang radikale lovene ble vedtatt og Castbergs politiske virke var knyttet til et Hedmark og Oppland der frisinnede venstremiljøer sto sterkt.

Hva er de Castbergerske barnelover?
De Castbergske barnelover ble vedtatt i april 1915. De var radikale i europeisk sammenheng, fordi de ga barn født utenfor ekteskap rett til arv etter far. Liknende lover kom først i 1920- og 30-årene på Island, i Finland og Danmark, og i Sverige først i 1967.
 

Hva er dagens program på Statsarkivet?
13-13.45: «Brennende hjerter for mødre og barn» .
- Om Johan Castberg, Katti Anker Møller og kampen for sosiale rettigheter. Foredrag med Jens Olai Jenssen. 

14-14.30: Hvem er barnets rette far?
Statsarkivet orienterer om sine kilder knyttet til farskap og bidrag. 

 

Hvor finner jeg Statsarkivet i Hamar?
Statsarkivet i Hamar ligger ved siden av det nye kulturhuset i Hamar og har adresse Lille Strandgate 3. 

 

Stor oppslutning om spørreundersøkelse

Tidligere i høst ble det sendt ut en spørreundersøkelse fra DIS Norge, slekt og data. Hele 45% av DIS-Hedmark sine medlemmer deltok i undersøkelsen, noe som vi setter stor pris på.

Vi vi rette en stor takk til deg som satte av tid for å svare på denne omfattende spørreundersøkelsen.

TUSEN TAKK!

 

Bli medlem nå og få medlemskap for 2016 med på kjøpet!

Fra og med Slektsforskerdagen den 31.oktober 2015 betaler nye medlemmer 450 kroner for medlemskap ut året, og får medlemskap for 2016 med på kjøpet!

Ønsker du å benytte deg av dette flotte tilbudet i perioden 31/10 tom 31/12 melder du deg inn som vanlig under Bli medlem. Les mer om dette tilbudet i informasjonsskrivet. Husk at du også får tilgang til DIS-Nytt som er DIS-Hedmark sitt eget medlemsblad i tillegg til DIS-Norge sitt medlemsblad når du er medlem.  

 

I helgen er det gratis å søke i nordiske databaser på Ancestry

I helgen feirer svenskene Alle Helgens dag, og i den forbindelse gir de oss muligheten til å søke gratis i noen av databasene som ligger tilgjengelig på Ancestry.

Hva kan du søke på:
Du kan finne informasjon om fødte, vigde og døde fra de nordikse landene.

Hvilke land kan søke på:
Sverige, Norge, Danmark og Island er de landene du finner informajon fra.

 

Søk gratis i nordiske databaser finner du på Ancestry.se

 

Nytt forum for oppslag i aviser

Nytt forum for oppslag i Dødsannonser i avisene er opprettet. I Slektsforum finner du nå et eget forum for å få hjelp med dødsannonser og nekrologer som har stått i aviser og media.

Slektsforum har nær 20.000 registrerte brukere som hjelper hverandre med store og små problemer så her er det bare å legge inn spørsmålene dine. 

Noen forum er åpne for alle, mens noen er for medlemmer av DIS-Norge, Slekt og data. Når du logger deg på Slektsforum vil du til enhver tid se forum som er åpne for deg.

Dersom du har en eller flere aviser du kan slå opp i for andre er det flott om du også bidrar her. 

 

Dødsannonser fra avisen Glåmdalen

Var du klar over at du kan søke i en database over dødsannonser i avisen Glåmdalen fra årene 1943 til og med 2014, med over 60.000 dødsannonser?

Fra hvilke områder kan du finne dødsannonsene fra?
Glåmdalen dekker fra Nes på Romerike videre Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Grue og Åsnes. Mange har flyttet ut, men har familie igjen og setter derfor inn dødsannonsen i Glåmdalen. Annonsene er søkbare på navn eller dato for trykking i avisen.

Hvem har gjort dette tilgjengelig for oss?
Samlingen ble gitt som en gave 6. desember 2012 av Ragnar Olsen som har som mål og komme med oppdatering komme innen utgangen februar året etter. Dette er noe vi som slektsgranskere setter stor pris på!

Hvor finner du databasen?
Databasen finne du på DIS-Norge, Slekt og Data sin side under Kilder Dødsannonser

For å søke i dødsannonsene må du være innlogget som DIS medlem.

 

Formuesskatten av 1789

Skattelister og selvangivelser for formuesskatten av 1789 er nå tilgjengelige i Digitalarkivet. 

Hva var formueskatten?
Formuesskatten av 11. mars 1789 påla det norske folk en engangsavgift av formue, inntekt og næring.

Et eksempel på hvilke opplysninger du kan finne
Bonden Halvor Haagensen Blindern (1733-1804) måtte betale 40 riksdaler i skatt av formuen sin. Det kommer frem av selvangivelsen (bildet) han leverte inn i forbindelse med formuesskatten som ble pålagt det året. Han var en av Akers dyktigste jordbrukere, og var tidlig ute med å starte potetproduksjon og -salg i større mengder.

Hvem måtte betale?
Skatten på formue måtte betales av alle og enhver, uansett rang, stand, alder eller kjønn, men blant annet innbo og husgeråd til eget bruk var unntatt beskatning. Den enkelte skulle selv beregne sin egen formue på ære og samvittighet. Dette for å slippe at andre skulle undersøke ens personlige formuesforhold.

Hvor finner du oversikten i Digitalarkivet?
Til glede for oss alle nå så finnes selvangivelser og skattelister digitalisert.

 

Syndiker innhold