DIS-Norge
 
  English Norsk  

Har du familie utenfor Norges grenser?

Har du familie i Danmark eller i Tyskland er det nå blitt flere muligheter til å søke etter opplysninger.

I Danmark har NORDJYSKE arkiv åpnet samtlige avissider fra 1767 til i dag, i alt 980.000 avissider. Neste år vil arkivet bli utvidet med 2,2 millioner sider. Så her blir det mye tilgjengelig for de som søker informasjon i Danmark. For å kunne lese i arkivet må man betale 25 kr for en dag/50 kr en uke/500 kr i året.

I Tyskland er nå Folketellinger i Nord-Tyskland tilgjengelige gratis. Informasjonen på siden står på tysk, men man kan velge språk til engelsk eller dansk hvis man ønsker det (se på venstre side under Language, og deretter velg set language).

På siden til AKVZ står det: 
"Arbeitskreis Volkszahl-Register (vorkortet: AKVZ) er en uafhængig og privat sammenslutning af historisk interesserede. AKVZ koncentrerer sig på den tysktalende nordlige og Østersøs regionen; her specielt de gamle hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, fyrstendømmet Lübeck og storhertugdømmet Mecklenburg-Schwerin."

Litt tips om databasen kan du også finne i bloggen Slekt og Slikt

 

Slektsforum har rundet 20 tusen brukere

Slektsforum har nå passert 20 tusen registrerte brukere og har over rundt 630 tusen innlegg!

Det forumet, eller området av Slektsforum, som brukes absolutt mest er selvsagt Etterlysninger. I eksemplet her som er hentet fra Sande ser vi antall som har lest spørsmålene stadig er noen hundre personer. Det betyr at mange har lest innlegget for å se om de vet svaret og kan bidra med hjelp, eller de ser etter for å finne om de har felles interesse av spørsmålet. 

Under Hedmark er det lagt inn rundt 25 tusen etterlysninger som har gjort at mange her i vårt fylke har fått hjelp.

Noen forum er forbeholdt medlemmer av DIS-Norge, Slekt og Data, slik som det nyeste forumet, Oppslag i aviser og media. I dette forumet, som er mye benyttet, kan man få hjelp med søk i dødsannonser og nekrologer som har vært trykket i aviser.

Av andre forum som brukes flittig kan vi nevne Hjelp til tyding av kildemateriale, men det finnes også en lang rekke andre temaer som diskusjon rundt slektsprogrammer eller helt generelle forum hvor man kan få hjelp med gamle yrkestitler og annet.

 

Julekalender: Se hva vi fant i arkivet!

      Bilde lånt fra Google

Fram mot jul vil Riksarkivet og Statsarkivet presentere godbiter fra arkiver som sjelden hentes opp fra magasinenes dyp. 

I årets julekalender vil de synliggjøre noen av de lite brukte arkivene de har.
På Facebook-sidene til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo skal de legge fram hver dag fram til 24. desember ut en ny «luke» i form av en kort sak om et av de mange arkivene som sjelden etterspørres.

Ble du inspirert eller nysgjerrig?
De aller fleste arkivene er fritt tilgjengelige for alle, og kan bestilles til lesesalen i Riksarkivbygningen. Mesteparten kan bestilles gjennom Arkivportalen. Du er selvsagt også hjertelig velkommen til å besøke dem i lokalene deres ved Sognsvann i Oslo.

 

DIS-Nytt nr 4 2015

Nå er DIS-Nytt nr 4 2015 ferdig og er klart med mange gode og nyttige artikler. Redaktøren vår, Kari Bruvold har samlet en god variasjon av stoff, og her er noen smakebiter. 

Krigen på Hedmarken våren 1940 - kort informasjon om heftet som tar for seg hva som skjedde dag for dag. Heftet er utarbeidet av Ringsaker Historielag og Stange Historielag.  

Hvordan jeg ble i slekt med King Richard 3. of England - en artikkel skrevet av vårt medlem, Unni Løvlien om hva som hendte etter hun hadde tatt en DNA test. Bli med å les denne fasinerende historien, og hva hun opplevde i noen spennende dager i England.

Hvordan kan du finne slektsskatter - 10 tips til å finne slekts klenodier/bilder eller informasjon, en artikkel utarbeidet av Cathrine Apelseth-Aanensen skaperen av bloggen www.tilfedrene.com

Dette er noe av det du kan lese i årets siste utgave, så vi håper medlemsbladet kan gi deg mye godt lesestoff fram mot jul.
 

NB! Bladet er kun tilgjengelig når du er innlogget som medlem!

 

Hva skjer med Statsarkivet i Hamar?

Vi kan lese på Arkivverket at det skal skje en omorganisering som vil bety en endring for Riksarkivet og statsarkivene. De skal ikke legges ned, men opphører som selvstendige institusjoner.

Hva består Arkivverket av og hvor finner jeg arkivene?
Arkivverket består i dag av flere selvstendige institusjoner: Riksarkivet, Statsarkiv i åtte regioner (Oslo, Kongsberg, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø) og i tillegg Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.

Hvorfor skjer omorganiseringen?
Info hentet fra Akrivverket sin side sier: "Hensikten med endringsarbeidet er å gi bedre tjenester til alle våre brukere, samt ivareta vår forvaltningsrolle på en best mulig måte for å sikre at bevaringsverdig informasjon og rettighetsdokumentasjon ikke går tapt. "

Vil vi merke noen endring som brukere av Statsarkivet i Hamar?
Stedsavhengige oppgaver som betjening av lesesal, brukerforespørsler i arkivmaterialet, forvaltning av lokale magasiner og samarbeid med andre vil være som tidligere i følge Arkivverket. 

Når vil endringen skje?
Planen er at den nye strukturen vil bli iverksatt 1. januar 2016.

 

For oss som er slektsgransere får vi håpe at dette stemmer da Statsarkivet i Hamar har en viktig rolle med sitt arkiv innenfor historiske dokumenter som mange benytter seg av.
Man kan også lese innlegget i Hamar Arbeiderblad om tanker og bekymringer i forhold til framtiden til Statarkivet i Hamar av Ivar Fonnes og John Herstad, tidligere riksarkivarer.

 

Årets siste utgave av Arkivmagasinet

Arkivmagasinet utgis av Riksarkivaren og nå er siste utgaven i 2015 kommet tilgjengelig på Arkivverket. Denne utgaven tar for seg temaer innen skog, og det er stor spennvidde innen for temaet.

Arkivmagasinet er Arkivverkets faglige tidsskrift og retter seg mot et bredt, historieinteressert publikum.Arkivmagasinet ønsker å stimulere til økt interesse for og bruk av arkivmateriale i Riksarkivet, statsarkivene og Samisk arkiv.

I denne utgaven av Arkivmagasinet kan du velge blandt disse artiklene:
Først i verden med landsskogtaksering
Generalforstamtet – vårt første skogdirektorat
Stat og skog i to hundre år
Skog i sør
Union Co. Fra skog til papir
Et komplett trelasthandlerarkiv
Privatarkiver og tapt kulturarv
Å dele på skogen. Skogfinnner og nordmenn
Molter som ressurs på 1700-tallet
Christian Michelsen, gravør Bruun og den norske løve

 

Statsarkivet i Hamar skal markere arkivdagen lørdag 14.november

Bilde fra Statsarkivet i Hamar

Temaet er 100 år med de Castbergske barnelover.Det er 100 år siden de den gang radikale lovene ble vedtatt og Castbergs politiske virke var knyttet til et Hedmark og Oppland der frisinnede venstremiljøer sto sterkt.

Hva er de Castbergerske barnelover?
De Castbergske barnelover ble vedtatt i april 1915. De var radikale i europeisk sammenheng, fordi de ga barn født utenfor ekteskap rett til arv etter far. Liknende lover kom først i 1920- og 30-årene på Island, i Finland og Danmark, og i Sverige først i 1967.
 

Hva er dagens program på Statsarkivet?
13-13.45: «Brennende hjerter for mødre og barn» .
- Om Johan Castberg, Katti Anker Møller og kampen for sosiale rettigheter. Foredrag med Jens Olai Jenssen. 

14-14.30: Hvem er barnets rette far?
Statsarkivet orienterer om sine kilder knyttet til farskap og bidrag. 

 

Hvor finner jeg Statsarkivet i Hamar?
Statsarkivet i Hamar ligger ved siden av det nye kulturhuset i Hamar og har adresse Lille Strandgate 3. 

 

Stor oppslutning om spørreundersøkelse

Tidligere i høst ble det sendt ut en spørreundersøkelse fra DIS Norge, slekt og data. Hele 45% av DIS-Hedmark sine medlemmer deltok i undersøkelsen, noe som vi setter stor pris på.

Vi vi rette en stor takk til deg som satte av tid for å svare på denne omfattende spørreundersøkelsen.

TUSEN TAKK!

 

Bli medlem nå og få medlemskap for 2016 med på kjøpet!

Fra og med Slektsforskerdagen den 31.oktober 2015 betaler nye medlemmer 450 kroner for medlemskap ut året, og får medlemskap for 2016 med på kjøpet!

Ønsker du å benytte deg av dette flotte tilbudet i perioden 31/10 tom 31/12 melder du deg inn som vanlig under Bli medlem. Les mer om dette tilbudet i informasjonsskrivet. Husk at du også får tilgang til DIS-Nytt som er DIS-Hedmark sitt eget medlemsblad i tillegg til DIS-Norge sitt medlemsblad når du er medlem.  

 

I helgen er det gratis å søke i nordiske databaser på Ancestry

I helgen feirer svenskene Alle Helgens dag, og i den forbindelse gir de oss muligheten til å søke gratis i noen av databasene som ligger tilgjengelig på Ancestry.

Hva kan du søke på:
Du kan finne informasjon om fødte, vigde og døde fra de nordikse landene.

Hvilke land kan søke på:
Sverige, Norge, Danmark og Island er de landene du finner informajon fra.

 

Søk gratis i nordiske databaser finner du på Ancestry.se

 

Syndiker innhold