DIS-Norge
 
  English Norsk  

SeniorSurf-dagen 2016

Seniorsurfdagen trysilSlekt og Data Trysil skal delta på SeniorSurf-dagen 22.september på Trysil Frivilligsentral.

Dagen vil være ett samarbeid mellom Slekt og Data Trysil,  Trysil Frivilligsentral og Trysil bibliotek som vil foregå mellom kl 11.00 - 14.00.

 

SeniorSurf-dagen er Norges største landsdekkende IT-arrangement, med lokale arrangementer på bibliotek, frivilligsentraler, lokale Seniornett-foreninger og andre steder. Dagen er ment som et lavterskel-tilbud for seniorer, hvor de kan få en innføring i ulike temaer.

Seniornett har i i år samarbeide med Slekt og Data, landets største organisasjon for slektsforskere.

I samarbeid med Slekt og Data, er det blitt utarbeidet lærestoff om slektsforskning for nybegynnere, som vil bli benytte på dagen.

Velkommen til en hyggelig dag med tips og råd til slektsforskning!

 

Høstens nyheter

Nå starter vi oppigjen etter sommeren, og da begynner det å skje litt :)

Slekt og Data Hedmark er nå klare med ny utgave av vårt medlemsblad SlektsNytt, som er tilgjengelig for alle medemmer i Slekt og Data.

I denne utgaven kan du blandt annet lese om:

  • Husmannsjinta
  • Hvorfor leser jeg de orginale dokumenten? 
  • Theodor Larsen fra Gjerdum var skarpretter fra Løten
  • Slekter ppå ei heks og en landeveisrøver
  • Svenske værnepiktige som lar sine tænder trækkes ut i Norge 

Dessuten kan du lese om SeniorSurf-dagen hvor Slekt og Data Trysil deltar på i september, og Slektforskerdag
som Slekt og Data Hedmark
vil gjennomføre i oktober.
 

 

Vi starter også opp med åpne møter i lokalgruppene våre.
Slekt og Data Trysl - 1.septebmer, med tema: Utfordring med navn.

Sletk og Data Stange - 7.september, med tema: Kurs i Legacy.

Program som lokalgruppene skal ha fram til årsskiftet kan du lese i denne utgaven.

 

Norges kulturvernforbund regionmøte i Hedmark

Lørdag 11.juni ble alle kulturvernorganisasjoner i Hedmark invitert til å delta på regionsmøte. Møtet hadde som formål å bli bedre kjent lagene i mellom, og så diskutere situasjon og samarbeidsmuligheter på tvers av lagene.
 

Slekt og Data Hedmark var representert med leder og nestleder på møtet sammen med 9 andre organisasjoner. Fra Norsk kulturvernforening kom spesialrådgiver Jan Solberg og nestleder Per Harald Grue.
Møtet ga oss en unik mulighet for å presentere våre organisajoner for hverandre og bli bedre kjent. Dette var ett viktig samlingspunkt som viser at vi er mange som jobber med frivillighet, og er opptatt av å ta vare på historiene til våre etterkommere innen mange kulturer i vårt land.

Møtet synliggjorde at vi som frivillige organisasjoner i Hedmark bør prøve å samles en gang pr år. Står vi samlet er vi mer synlige og tydliggjør samfunnsnytten de frivillige gjør innen kulturarbeidet.

Tema på neste regionsmøte som Norsk kulturvernforbund skal ha er medlemsutvikling og hvordan beholde medlemmer. Da venter vi med stor glede til dette møtet om 1-2 år :)

 

SlektsNytt utgave 2

Til uka kommer ny utgave av SlektsNytt som er Slekt og Data Hedmarks sitt eget medlemsblad. Bladet kan leses av alle medlemmer av Slekt og Data når man er innlogget.

Her er noe av det du kan lese om denne gangen?
Navnendringer
Hekseri og Trolldomskunster
Søke etter slekt i gamle US aviser
Vennskap viktigere enn slektskap i norrøn tid
Hvordan omregne latinske datoen
Oppvaskmaskinen

Viste du at det var en slumsete hushjelp som bidro til oppfinnelsen av oppvaskmaskinen? Historien om oppvaskmaskinen kan du lese i neste utgave av SlektsNytt :)

Husk at du må være innlogget for å lese medlemsbladet vårt. Det er også flere andre distrikslag som har sine egne medlemsblader som du også kan lese når du er medlem av Slekt og Data.

 

Navn og logo

Jeg føler meg ganske sikker på at nå har de fleste av våre medlemmer sett at vi har endret navnet vårt fra DIS-Hedmark til Slekt og Data Hedmark etter vedtaket på landsmøtet i Bergen.

Heretter vil dere se at vi skriver Slekt og Data Hedmark for vårt distrikslag. Men som dere sikkert ser stemmer ikke dette helt med hva som står øverst på vår nettside. Håper dere har forståelse for at dette ikke samsvarer helt ennå, men det vil bli endret :)
Vi i Slekt og Data Hedmark vil som mange andre i vår organsisasjon bruke resten av 2016 å tilpasse oss nytt navn, ny logoer og andre maler så vi håper dere har litt tålmodighet med oss. 

 

Lokalgruppene våre, hva med de?
De heter nå Slekt og Data Trysil, Slekt og Data Stange og Slekt og Data Hamar. Siste nevnte lokalgruppe er ikke aktiv på nåværende tidspunkt.

 

Den nye logoen vår kan du se på bildet til høyre.

 

Vi endrer nå navnet på vårt digitale medlemsblad

Etter helgens vedtak på landsmøte i Bergen hvor navnet på vår organisasjon ble forkortet til Slekt og Data, velger vi å endre navnet på vårt digitale medlemsblad.
Vi går fra DIS-Nytt til betegnelsen SlektsNytt. Bladet er under arbeid, og når det blir tilgjengelig digtalt for alle medlemmer i Slekt og Data heter det SlektsNytt.

 

Månedens kulturminne i april - Riksantikvaren

Foto: hentet fra Riksantikvaren sin side, fotograf Terje Audun Bredvold

En låve på Finnskogen – full av magiske symboler

Ved første øyekast virker låven i bygda Peistorpet sliten og grå. Ser du nærmere etter, dukker spennende spor etter skogfinsk kultur opp. 

Livet på Finnskogen

Finnskogen strekker seg fra Trysil i nord til Hølen i sør. Navnet fikk skogsområdene etter finneinnvandringen på 1600-tallet. Hit kom folk fra Finland for å finne øde skoger hvor de kunne svedje og berge seg med husdyrhold, jakt og fiske.

Svedjebruket besto i å brenne skog og så rug på de ryddede feltene, noe som ga både god slått og godt beite. I en slik tilværelse var liv og helse utsatt. Her beskyttet man det man var avhengig av med alle midler – også med magi. Det bærer låven på Tomta i Peistorpet sterkt preg av.

Dette var bare ett lite utdrag av Månedens kulturminne i april, og hele saken kan du lese på Riksantikvaren sin side.

 

Få hjelp med slektsforskningen

Representanter fra DIS Hedmark og Norsk Slektshistorisk Forening hjelper deg

Lars Ove Wangensteen fra Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) og Johny Ferbu fra DIS Hedmark vil være tilstede på Hamar bibliotek for å gi råd og hjelp med den populære hobbyen slektsforskning.

Tid:
Onsdag 13. april    15.00 - 19.00
Onsdag 20. april    15.00 - 19.00

Sted: Bibliotekets møterom Plan 1 (2. etg.)

Onsdag 13. april kommer Torill Holstad Steivang ved Statsarkivet i Hamar, i tillegg.

Kom gjerne med ”slektsnøtter”!

Gratis! Velkommen!

Samarbeid mellom Hamar bibliotek, DIS Hedmark, Norsk Slektshistorisk forening og Statsarkivet i Hamar.

 

Hedmark

 

Statsarkivet Hamar tilbyr hjelp under Drop-in

På hjemmesiden til Statsarkivet Hamar kan vi lese at det vil bli hjelp å få til slektsgransking!
Dette er et samarbeid mellom Statsarkivet Hamar, DIS-Hedmark, Sør-Østerdal slektshistorielag, Slektsforum i Vang historielag og Norsk Slektshistorisk forening avd. Hedmark.

Her er hva de kan tilby:
Ønsker du hjelp til slektsgransking? Er du nybegynner eller kan du litt fra før? Står du fast eller ønsker å finne ut mer? Eller synes du rett og slett bare det hadde vært koselig å treffe andre med samme interesse?
Uansett hvor i landet dine forfedre er fra kan du komme langt med kildene som er lagt ut på Internett, og det kan du få en innføring i på disse dagene. Gjelder det Hedmark eller Oppland kan du ta det et skritt videre og kikke på arkivmateriale hos oss som ikke er å finne på nettet. Lesesalen er betjent som vanlig, og statsarkivets personale hjelper til med veiledning og fremfinning av arkivsaker.

Når får man hjelp og hvem er tilsted:
Onsdag 30. mars fra kl. 11.00: Sør-Østerdal slektshistorielag og Slektsforum i Vang historielag
​Onsdag 6. april fra kl. 11.00: Norsk Slektshistorisk forening avd. Hedmark og DIS-Hedmark
Tirsdag 12. april fra kl. 11.00: Sør-Østerdal slektshistorielag og Slektsforum i Vang historielag
Torsdag 14. april fra kl. 11.00: Norsk Slektshistorisk forening avd. Hedmark og DIS-Hedmark
Onsdag 27. april fra kl. 11.00: Sør-Østerdal slektshistorielag og Slektsforum i Vang historielag
Onsdag 4. mai fra kl. 11.00: Norsk Slektshistorisk forening avd. Hedmark og DIS-Hedmark
Torsdag 12. mai fra kl. 11.00: Sør-Østerdal slektshistorielag og Slektsforum i Vang historielag
Onsdag 25. mai fra kl. 11.00: Norsk Slektshistorisk forening avd. Hedmark og DIS-Hedmark

Alle er velkomne! Kom når det passer deg, og bli så lenge du vil frem til de stenger.

 

Har du tid til overs i helgen?

ArkivDigital tilbyr to gratisdager (lørdag og søndag 19-20 mars) for alle som er nysgjerrig på slektsforskning i Sverige.

Ønsker du å prøve deg på slektsforsning i svenske kirkebøker og andre gamle dokumenter kan du passe på denne helgen. Besøk ArkivDigital sin side for å prøve gratis tilgangen.

 

Syndiker innhold