DIS-Norge
 
  English Norsk  

I helgen kan du søke gratis på ArkivDigital

Nå har du mulighet til å søke gratis i ArkivDigital sine digitale arkiv i hele helgen den 12. og 13.november.

Gå inn på siden til ArkivDigital.se og les mer der hvordan du går fram for å komme inn i deres arkiv.

 

Arkivdagen 2016

Lørdag den 12. november 2016 arrangerer Statsarkivet i Hamar "Ung på flukt".

Årets tema på Arkivdagen 12.11.2016 som arrangeres på Statsarkivet i Hamar, er svært aktuelt.
Med tittelen ”Ung på flukt” vil vi sette dagens situasjon for unge flyktninger inn i en historisk sammenheng.
Samtidig vil vi markere at det er ganske nøyaktig 60 år siden de første ungarske flyktningene kom til Hedmarken etter opprøret og invasjonen i Ungarn høsten 1956.

Hvordan var det for ungarske flyktninger å komme hit i 1956, hvordan ble de mottatt, og hvordan har det gått med dem? Framfor alt er spørsmålet: Kan vi lære av tidligere tiders flukt og vandring? 

Les mer på siden til Statsarkivet Hamar

 

Slektforskerdagen 2016

Lørdag 29.oktober fra kl 10.00 til 16.00 vil Slekt og Data Hedmark arrangere Slektforskerdagen. Dagen vil foregå på Glomdalsmuseet i Elverum (Museumveien 15).

Program for dagen:
10.00  Dørene åpnes 
10.30  Foredrag v/Bo Hansson, "Skogfinnar på väg"
12.00  Guidet omvisning på Finnetunet
13.30  Foredrag v/Jan Myhrvold, Finsk innvandring til Østlandet på 1600 tallet
16.00  Dørene stenges

Det vil også være stand i rommet hvor du kan treffe erfarne slektsforskere fra:
Slekt og Data Hedmark
Elverum Historielag
Hedmarken Slektshistorielag
Norsk Slektshistorisk Forening
Solør-Värmland Finnkulturförening
Sør-Østerdalen Slektshistorielag
Søre Trysil Historielag
Tørberget Historielag

Vi stiller gjerne opp til spørsmål du kan ha om f eks:
- hvordan du skal komme i gang med slektsforskning?
- hvordan søke i kilder?
- tolkning av gotisk skrift?
- slektsnøtter du ikke klarer å knekke?

 

Ta en tur innom Slektsforskerdagen og få tips, hjelp til å søke eller inspirasjon til å begynne en spennende reise i din egen historie!

Inngang kr 50,- for hele dagen.

VELKOMMEN!

 

SeniorSurf-dagen 2016

Seniorsurfdagen trysilSlekt og Data Trysil skal delta på SeniorSurf-dagen 22.september på Trysil Frivilligsentral.

Dagen vil være ett samarbeid mellom Slekt og Data Trysil,  Trysil Frivilligsentral og Trysil bibliotek som vil foregå mellom kl 11.00 - 14.00.

 

SeniorSurf-dagen er Norges største landsdekkende IT-arrangement, med lokale arrangementer på bibliotek, frivilligsentraler, lokale Seniornett-foreninger og andre steder. Dagen er ment som et lavterskel-tilbud for seniorer, hvor de kan få en innføring i ulike temaer.

Seniornett har i i år samarbeide med Slekt og Data, landets største organisasjon for slektsforskere.

I samarbeid med Slekt og Data, er det blitt utarbeidet lærestoff om slektsforskning for nybegynnere, som vil bli benytte på dagen.

Velkommen til en hyggelig dag med tips og råd til slektsforskning!

 

Høstens nyheter

Nå starter vi oppigjen etter sommeren, og da begynner det å skje litt :)

Slekt og Data Hedmark er nå klare med ny utgave av vårt medlemsblad SlektsNytt, som er tilgjengelig for alle medemmer i Slekt og Data.

I denne utgaven kan du blandt annet lese om:

  • Husmannsjinta
  • Hvorfor leser jeg de orginale dokumenten? 
  • Theodor Larsen fra Gjerdum var skarpretter fra Løten
  • Slekter ppå ei heks og en landeveisrøver
  • Svenske værnepiktige som lar sine tænder trækkes ut i Norge 

Dessuten kan du lese om SeniorSurf-dagen hvor Slekt og Data Trysil deltar på i september, og Slektforskerdag
som Slekt og Data Hedmark
vil gjennomføre i oktober.
 

 

Vi starter også opp med åpne møter i lokalgruppene våre.
Slekt og Data Trysl - 1.septebmer, med tema: Utfordring med navn.

Sletk og Data Stange - 7.september, med tema: Kurs i Legacy.

Program som lokalgruppene skal ha fram til årsskiftet kan du lese i denne utgaven.

 

Norges kulturvernforbund regionmøte i Hedmark

Lørdag 11.juni ble alle kulturvernorganisasjoner i Hedmark invitert til å delta på regionsmøte. Møtet hadde som formål å bli bedre kjent lagene i mellom, og så diskutere situasjon og samarbeidsmuligheter på tvers av lagene.
 

Slekt og Data Hedmark var representert med leder og nestleder på møtet sammen med 9 andre organisasjoner. Fra Norsk kulturvernforening kom spesialrådgiver Jan Solberg og nestleder Per Harald Grue.
Møtet ga oss en unik mulighet for å presentere våre organisajoner for hverandre og bli bedre kjent. Dette var ett viktig samlingspunkt som viser at vi er mange som jobber med frivillighet, og er opptatt av å ta vare på historiene til våre etterkommere innen mange kulturer i vårt land.

Møtet synliggjorde at vi som frivillige organisasjoner i Hedmark bør prøve å samles en gang pr år. Står vi samlet er vi mer synlige og tydliggjør samfunnsnytten de frivillige gjør innen kulturarbeidet.

Tema på neste regionsmøte som Norsk kulturvernforbund skal ha er medlemsutvikling og hvordan beholde medlemmer. Da venter vi med stor glede til dette møtet om 1-2 år :)

 

SlektsNytt utgave 2

Til uka kommer ny utgave av SlektsNytt som er Slekt og Data Hedmarks sitt eget medlemsblad. Bladet kan leses av alle medlemmer av Slekt og Data når man er innlogget.

Her er noe av det du kan lese om denne gangen?
Navnendringer
Hekseri og Trolldomskunster
Søke etter slekt i gamle US aviser
Vennskap viktigere enn slektskap i norrøn tid
Hvordan omregne latinske datoen
Oppvaskmaskinen

Viste du at det var en slumsete hushjelp som bidro til oppfinnelsen av oppvaskmaskinen? Historien om oppvaskmaskinen kan du lese i neste utgave av SlektsNytt :)

Husk at du må være innlogget for å lese medlemsbladet vårt. Det er også flere andre distrikslag som har sine egne medlemsblader som du også kan lese når du er medlem av Slekt og Data.

 

Navn og logo

Jeg føler meg ganske sikker på at nå har de fleste av våre medlemmer sett at vi har endret navnet vårt fra DIS-Hedmark til Slekt og Data Hedmark etter vedtaket på landsmøtet i Bergen.

Heretter vil dere se at vi skriver Slekt og Data Hedmark for vårt distrikslag. Men som dere sikkert ser stemmer ikke dette helt med hva som står øverst på vår nettside. Håper dere har forståelse for at dette ikke samsvarer helt ennå, men det vil bli endret :)
Vi i Slekt og Data Hedmark vil som mange andre i vår organsisasjon bruke resten av 2016 å tilpasse oss nytt navn, ny logoer og andre maler så vi håper dere har litt tålmodighet med oss. 

 

Lokalgruppene våre, hva med de?
De heter nå Slekt og Data Trysil, Slekt og Data Stange og Slekt og Data Hamar. Siste nevnte lokalgruppe er ikke aktiv på nåværende tidspunkt.

 

Den nye logoen vår kan du se på bildet til høyre.

 

Vi endrer nå navnet på vårt digitale medlemsblad

Etter helgens vedtak på landsmøte i Bergen hvor navnet på vår organisasjon ble forkortet til Slekt og Data, velger vi å endre navnet på vårt digitale medlemsblad.
Vi går fra DIS-Nytt til betegnelsen SlektsNytt. Bladet er under arbeid, og når det blir tilgjengelig digtalt for alle medlemmer i Slekt og Data heter det SlektsNytt.

 

Månedens kulturminne i april - Riksantikvaren

Foto: hentet fra Riksantikvaren sin side, fotograf Terje Audun Bredvold

En låve på Finnskogen – full av magiske symboler

Ved første øyekast virker låven i bygda Peistorpet sliten og grå. Ser du nærmere etter, dukker spennende spor etter skogfinsk kultur opp. 

Livet på Finnskogen

Finnskogen strekker seg fra Trysil i nord til Hølen i sør. Navnet fikk skogsområdene etter finneinnvandringen på 1600-tallet. Hit kom folk fra Finland for å finne øde skoger hvor de kunne svedje og berge seg med husdyrhold, jakt og fiske.

Svedjebruket besto i å brenne skog og så rug på de ryddede feltene, noe som ga både god slått og godt beite. I en slik tilværelse var liv og helse utsatt. Her beskyttet man det man var avhengig av med alle midler – også med magi. Det bærer låven på Tomta i Peistorpet sterkt preg av.

Dette var bare ett lite utdrag av Månedens kulturminne i april, og hele saken kan du lese på Riksantikvaren sin side.

 

Syndiker innhold