DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nå er 1900-tellingen tilgjengelig for nedlasting som pdf-filer

Nå er også 1900-tellingen tilgjengelig på Digitalarkivet som pdf-filer som du kan laste ned som hefter hvis du ønsker det.

Heftene baserer seg på dataene på nettsidene og inneholder registre for fornavn, etternavn, bosted og fødested. Heftene er inndelt etter den originale geografiske inndelingen for kjøpstad/ladested og prestegjeld/herred. 

Alle heftene er lagt inn under fylkene våre - Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, 
Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Under Hedmark fylke ligger disse heftene tilgjengelig:

401 Hamar kjøpstad
402 Kongsvinger kjøpstad 
411 Nes 
412 Ringsaker
413 Furnes 
414 Vang
415 Løten
416 Romedal 
417 Stange 
418 Nord-Odal 
419 Sør-Odal 
420 Eidskog 
421 Vinger 
422 Brandval
423 Grue 
424 Hof 
425 Åsnes 
426 Våler
427 Elverum 
428 Trysil 
429 Åmot
430 Stor-Elvdal 
431 Sollia 
432 Ytre Rendal 
433 Øvre Rendal 
436 Tolga 
437 Tynset 
438 Lille Elvdalen 
440 Kvikne