DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kirkebøker

Registrering av kirkebøker vil være et av DIS-Hedmark sine satsningsområder i 2014 og årene framover. Med registrering mener vi at vi skal skrive av de slektsrelaterte handlingene i kirkebøkene, og vi skal levere disse inn til en søkbar base i Digitalarkivet.

Vi registrerer i DIS-Norge sitt egenutviklede program Augustus, og vi følger Arkivverkets standard Kyrre. Våre spesielle rutiner knyttet til registrering, korrekturlesing og feilsjekk gjør at vi kan levere databaser av høy kvalitet rett inn til Digitalarkivet. 

Prosjektet startet opp i februar 2014, etter noen måneder med rekruttering av registratorer og samarbeidspartnere. 

Vi vil gjerne ha flere registratorer. Ta kontakt med oss på kildereg@he.slektogdata.no, enten du har kapasitet til litt eller til mye!

(Illustrasjonen viser utdrag fra transkribert kirkebok fra Stange/Tangen, utført av Hedmark slektshistorielag.)