DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fotografering av gravminner

Onsdag den 8 mai så hadde vi medlemskafe for alle slektsinteresserte i Grevskapet ved Stange Bibliotek.

Og vi vil med dette takke alle for den store interessen for og være med å registrere ferdig gravlundene våres rundt om i vårt store fylke.

Vi viste hvordan mann finner frem på sidene våres og fortalte hvordan mann best fotograferer og registrerer gravminnene, noen vill starte med steder som trenger en oppgradering siden de visste at det var en del forandringer siden siste registrering/fotografering, og andre ville gå i sammen som en liten gruppe og registrere.

Hvis du også har lyst til og hjelpe til med dette kjempeviktige arbeidet, så ta kontakt med "gravreg@he.disnorge.no" og spør om hvor du kan hjelpe til.(sett gjerne opp et ønske om gravplass)

Vi trenger flere til hjelpe oss med dette store prosjektet, tenk bare hvor fint det blir når man søker i gravminneregisteret, og ser da at minnestenen med navnene til slektninger som mann har lett etter.

La oss prøve å få registrert mest mulig av våres gravlunder i sommer.

Etter kafeen så hadde vi i styret en intern opplæring hvordan bruke forskjellige sosiale medier, og hvordan bruke forskellige apper,gmail, google docs og dropbox som lagring og verktøy for å samarbeide over nettet.
For at vi på denne måten kan ha oftere kontakt sammen som styre uten å behøve og vente til at neste styremøte skal avholdes.

Hilsen Styret